3D lukostreľba a jej prínosy

Pobyt v prírode

3D lukostreľba je lukostrelecká disciplína, ktorá predstavuje imitáciu lovu zvierat. Strieľa sa v prírodnom prostredí na makety zvierat v životnej veľkosti umiestnené v rôznych vzdialenostiach od streleckých pozícií označených značkami. Súťaž v 3D lukostreľbe sa koná na trati pozostávajúcej zo streleckých stanovíšť a terčov v celkovom počte medzi 24 a 32. Skupiny strelcov sa presúvajú od terča k terču, na každý vystrelia určený počet šípov (jeden alebo dva) a zapíšu do bodovacích tabuliek príslušné počty bodov. Celá súťaž trvá približne 3-4 hodiny, počas ktorých sa strelci pohybujú v prírode. Súťaže v 3D lukostreľbe usporadúvané členskými klubmi SLA 3D sa na Slovensku konajú v letnom období prakticky každý víkend, v zimnom sa časť súťaží koná v halách.Spoločenský šport

Kým klasická terčová lukostreľba je typicky individuálnym športom, 3D lukostreľba je športom spoločenským. V skupinách sa stretávajú strelci z rôznych klubov, s rôznymi lukmi a rôzneho veku. Chvíle sústredenia sa pri streľbe sa striedajú s časom uvoľnenia a konverzácie počas presunu k nasledujúcemu terču.

Podpora priamej medziľudskej komunikácie

Vzhľadom na to, že každá trať je iná a to aj pri rôznych súťažiach v rovnakej lokalite, aj zážitky zo súťaží sú rozmanité. Vďaka tomu sú súťaže atraktívne a každá vzbudzuje nové očakávania strelcov. Rozmanitosť zážitkov takisto podnecuje kovnerzáciu a vzájomnú komunikáciu v rámci komunity lukostrelcov.

Šport pre každý vek

3D lukostreľba je športom vhodným pre všetky vekové kategórie. V členských kluboch SLA 3D sa jej venujú najmladší strelci už v predškolskom veku, neraz spolu s rodičmi. Na druhej strane sa 3D lukostreľbe venuje čoraz viac športovcov vyšších vekových kategórií. Športovci starší ako 60 rokov nie sú nijakou výnimkou a pribúda aj strelcov vo veku nad 70 rokov.

Rodinný šport

3D je lukostreľba aj vhodným športom rodinným. Poskytuje rodinám spoločnú aktivitu a taktiež spoločné témy, ktoré sú najmä medzi rodičmi a deťmi v dorasteneckom veku veľmi dôležité. 3D lukostreľba takto prispieva k vnútornej súdržnosti rodín. Často sa stáva, že rodičia vodia deti na tréningy, potom si sami vyskúšajú streľbu a napokon strieľa celá rodina. V rámci SLA 3D pôsobia desiatky takýchto rodín.

Výchova k zodpovednosti

Vzhľadom na to, že luk je športovým náradím, ale súčasne aj zbraňou, na strelcov sú kladené vysoké nároky ohľadne zodpovedného narábania s lukmi a celkového správania sa pri výkone lukostreleckého športu. Výchova k zodpovednosti je nedielnou súčasťou výcviku najmä mladých športovcov. Získavajú praktické skúsenosti s uplatňovaním kázne, učia sa rešpektovať a vydávať povely. Učia sa rozpoznávať situácie, v ktorých sa prejavujú výhody veliteľského štýlu riadenia.

Medzinárodné súťaženie

3D lukostreľba sa súťaží v množstve krajín celého sveta na všetkých obývaných kontinentoch. Súťaže sa strieľajú na terče vo vzdialenostiach od 5 do 54 metrov podľa typu súťaže. Naši členovia majú možnosť porovnať svoju výkonnosť na súťažiach v okolitých krajinách (Česko, Rakúsko, Maďarsko, Poľsko), ako aj na majstrovstvách Európy, či majstrovstvách sveta. 
LITERATÚRA: 

3D lukostreľba základy, časté otázky (D.H.Gurová).pdf


Základy tréningového procesu so zameraním na tréningovú jednotku a jej osobitosti I. (PaedDr. Miroslav Bendík, , prof. PaedDr. Elena Bendíková, PhD.)


Foto: archív Katarína ŽitňanskáPartneri:
Sme členmi
European archery association 3D
Partnerské organizácie
Česká 3D lukostřelba